ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БОЛОН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

72