УЛС БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨР СҮМБЭР СУМАНД ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

69
1. Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн 640 хүүхдийн барилга угсралтын ажил 90%, гадна шугам сүлжээний ажил 20%-тай явагдаж байна. Барилга угсралтын ажлыг ИДЭРЧАНДМАНЬ ХХК гүйцэтгэж 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ий өдөр Улсын комисст хүлээлгэж өгөхөөр ажиллаж байна.
2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа Дуу бүжгийн “БОРЖИГИН ЧУУЛГА”-ын барилга угсралтын ажлыг ХӨШИГ УУЛ ХХК 35%-тай гүйцэтгэж байна.
3. “ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ”-ийн барилга угсралтын ажлыг ХАН- АТТРИБУТ ХХК 65%-тай гүйцэтгэж байгаа бөгөөд үнийн өсөлттэй холбоотойгоор барилга угсралтын ажил удаашралтай байна.
4. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Сүмбэр сумын 2 дугаар багт “БИЧИЛ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” байгуулах ажлыг ХҮСЛЭН ХИЙМОРЬ ХХК 95%-тай гүйцэтгэж байна.
5. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Жи Пауэр ХХК Сүмбэр сумын 4 дүгээр багт “Тэрэгтийн гэр хороололд цахилгаан татах ажил”-ыг 70%-тай гүйцэтгэж байна.
6. 2022-2023 онд “Сүмбэр сумын төвд баригдах 2.8км авто зам”-ын ажлыг “Алтай рөүд” ХХК-тай гэрээ байгуулж эхлүүлсэн.