Үндсэн хөрөнгө баланаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай

74