ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛООР АКТАЛСАН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

106