ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

36

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын тамгын газар  нь дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хураангуй жагсаалтад багтсан дараах зөвлөхүүдийг саналаа  ирүүлэхийг урьж байна.

  • “Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний үндэсний төв” ХХК
  • ” Гамшиг гал түймрээс хамгаалах монголын нийгэмлэг” ХХК
  • ” Ланд овнер” ХХК
  1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон хосолмол үнэлгээний  аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
  2. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

Бүлэг 1 – Урилга

Бүлэг 2 – Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн

хүснэгтийн хамт)

Бүлэг 3 – Техникийн санал – жишиг маягт

Бүлэг 4 – Санхүүгийн санал – жишиг маягт

Бүлэг 5 – Ажлын даалгавар

Бүлэг 6 – Гэрээний жишиг маягт

Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа /Хэрэв шаардсан бол/

  1. Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.

Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, Найрамдал хотхон,

Нутгийн удирдлагын ордны 3-р давхар 309 тоот өрөө

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

Утас: 70543033, govisumber.onug@gmail.com