“ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМ” /WWW.TENDER.GOV.MN/ – 2021

40

“Худалдан авах ажиллагааны цахим систем” /www.tender.gov.mn/ -ийн 2021 оны тоон мэдээллийг хүргэж байна.