ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

https://drive.google.com/file/d/14JDJCruAkuZaH_ktQFPX145BG6DJ4TAj/view?usp=sharing

ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ

ЗАР МЭДЭЭ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

toollogo2022b
70543033
og_image_20201001
e-m

САНАЛ АСУУЛГА

Худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

2022 ОНД ТЕНДЕР ЗАРЛАСАН ТОО /Аймгийн хэмжээнд/

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
СҮМБЭР СУМЫН ЗДТГ
ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЗДТГ
БАЯНТАЛ СУМЫН ЗДТГ

ТӨРИЙН ЦАХИМ ХОЛБООС