ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ А3 СУРГАЛТЫН ШАЛГАЛТ

admin  |   2016-07-03  |   Мэдээ мэдээлэл


Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Худалдан авах ажиллагааны газраас "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 сургалтын шалгалтыг цахим хэлбэрээр авч байна. А3 сургалтын шалгалтыг  цахим хэлбэрт оруулан авч байгаа нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг түргэн шуурхай, хэмнэлттэй болгож байна.

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 сургалтын талаарх мэдээллийг www.e-procurement.mof.gov.mn-с авна уу.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулж буй тендер шалгаруулалт хэр шударга явагдаж байна гэж үзэж байна вэ?

Хандалт

Тэндэр гэж юу вэ?

Тендер хэрхэн зохион байгуулагддаг вэ?

Цахим худалдан авах ажиллагаа гэж вэ?