“Боржигин чуулгын холболтын зураг”-ын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийн тендерийн урилга

Шинээр үүсэх гэр хорооллын цахилгааны зөвлөхийн тендерийн урилга

Говьсүмбэр аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга,Говьсүмбэр-Боржигин эко төсөл

Шинэ хөдөө төсөл / Говьсүмбэр, Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь/

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 121-127-р байрны дээврийн хэсэгчилсэн засвар, авто зогсоол байгуулах ажил

Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн дотуур байрны сурагчдын хоол хүнсний материал нийлүүлэх

Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэх