ТЕЗ-ын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд хийсэн өөрчлөлт /2020.06.09/

ТЕЗ-ын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд хийсэн өөрчлөлт /2020.04.20/

ТЕЗ-ын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд хийсэн өөрчлөлт /2020.02.21/

Говьсүмбэр аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2020 oni XAA-ni tolowlogoo

ТЕЗ-ын 2020 оны худалдан авах ажиллагаа төлөвлөгөө /2019.12.11/

Говьсүмбэр аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө