“Чойрын Богд” уулын Улсын тусгай хамгаалалттай газар 50 толгой Монгол тарвагаар бүл нэмлээ