ӨХБЗөвлөлийн журам шинэчлэн батлахаар ажиллаж байна

Манай аймагт ТӨБЗГазраас ажлын хэсэг ирж ажиллаа

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны 06, 07, 08-р сарын үйл ажиллагааны тайлан мэдээ

“Чойрын Богд” уулын Улсын тусгай хамгаалалттай газар 50 толгой Монгол тарвагаар бүл нэмлээ

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ 1 БАЙРШИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019 оны бүтээн байгуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байна

Чойрын хийдийн дуганы шав тавих ёслол боллоо