ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН БИЧИГ ХЭРЭГ, НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨСанал асуулга

Худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулж буй тендер шалгаруулалт хэр шударга явагдаж байна гэж үзэж байна вэ?

Хандалт

Тэндэр гэж юу вэ?

Тендер хэрхэн зохион байгуулагддаг вэ?

Цахим худалдан авах ажиллагаа гэж вэ?