Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчлах зорилгоор мод усалгааны усны нөөц сав суурилуулах ажил

admin  |   2018-09-18  |   ---


 Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулж буй тендер шалгаруулалт хэр шударга явагдаж байна гэж үзэж байна вэ?

Хандалт

Тэндэр гэж юу вэ?

Тендер хэрхэн зохион байгуулагддаг вэ?

Цахим худалдан авах ажиллагаа гэж вэ?