Манай аймаг дахь “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ” дүгнэх ажил өнөөдөр эхэллээ