Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/219 дүгээр захирамжийн дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахимаар 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр газрын цахим биржийн www.mle.mn хаягаар /интернетээр/ 1 байршилд амжилттай зохион байгуулан ажиллалаа.
1. Сүмбэр сум 1-р багт, Аяган 104 тоотын урд талд /Адил оч ХХК-ийн урд талд/ үйлдвэрлэлийн зориулалттай зарлагдсан 5700м2 газарт 2 иргэн, аж ахуйн нэгж оролцон аж ахуйн нэгж болох “Адил оч” ХХК хамгийн өндөр үнийн санал буюу 24,800,000 /Хорин дөрвөн сая найман зуун мянган/ төгрөгийн үнийн санал ирүүлж ялагчаар тодорлоо.