Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурлын 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор “Ус-Ду” ОНӨААТҮГазрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 43 07 ГСА улсын дугаартай камаз 5411 маркын тусгай зориулалтын автомашин, Ахмадын хорооны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Грен автобус маркын 50 49 УБВ улсын дугаартай автомашинуудыг тус тус нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв.

  1. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга
Хөрөнгийн нэр Марк Үйлдвэрлэсэн огноо Т/х Худалдах доод үнэ Тайлбар
1 Суудлын автомашин /50 49 УБВ улсын дугаартай / УАЗ пургон 1995 он 500 000 Явах эд анги муудсан, сүүлийн 5 жил хөдөлгөөнд оролцоогүй
2 Тусгай зориулалтын автомашин /43 07 ГСА улсын дугаартай / Камаз 5411 1993 он 3 000 000 Явах эд анги муудсан, сэлбэг материал олддоггүй
  1. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл
Дуудлагын худалдаа болох хугацаа 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 15 цагт
Дуудлагын худалдаа болох газар Аймгийн ЗДТГазрын Хурлын зааланд
Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу

Грен автобус маркын автомашины хувьд: 125 000 төгрөг

Камаз 5411 маркын автомашины хувьд: 750 000 төгрөг

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл Худалдан авагч нь дуудлагын худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
Дэнчинг байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: ОНӨГазар

Дансны дугаар: Бэлнээр

Дансны нэр:

  1. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх

 

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн  1000-1450 цаг хүртэл АЗДТГ-ын 3 давхарт 319 тоот /хаягаар тодорхой тусгана/ өрөөнд хүлээн авна.

Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

 

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ийн хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ.

  1. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

 

Дуудлагаар худалдах  хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70543033 утсаар /ажлын цагаар/болон цахим хуудаснаас авна уу.

Хаяг: АЗДТГ-ын 3 давхар, 319 тоот

Холбогдох утасны дугаар: 99963611

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР